Ο Κήπος ου ΙπποκράτηΟ Κήπος ου Ιπποκράτη
Forgot password?

Το «Μουσείο της Δήμητρας», με τοιχογραφίες από αρχαία αγγεία και συλλογή από παλιά γεωργία μερικά από τα οποία έχουν βρεθεί στην περιοχή που βρίσκεται ο Κήπος τώρα. Σε αυτή την περιοχή οι επισκέπτες μπορούν να καθίσουν για ένα τσάι.